Főoldal

„LÉTRA”  (Létbiztonság, Életminőség, Tanulás, Rehabilitáció, Alternatíva) Közhasznú Alapítvány, 2005.

Az Alapítvány célja és küldetése: A társadalom hátrányos helyzetű csoportjai esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Célja továbbá a gyermek és ifjúságvédelem hatékonyabb működésének elősegítése. Nevelés, oktatás, egészség fejlesztés, képességfejlesztés és ismeretterjesztés a hátrányos helyzetű csoportok körében, továbbá szociális tevékenység folytatása.

Tudományos folyóirat kezelése:

Kaleidoscope Művelődés- Tudomány- és Orvostörténeti Folyóiratot 2010 óta működteti az Alapítvány http://www.kaleidoscopehistory.hu

 

Részletes célkitűzések:

Célja az alapítványnak az alternatív konfliktuskezelési eljárások, demokrácia technikák megismertetése, oktatása, elterjesztése. Alacsony küszöbű (iskolázatlan, szubkultúrában élő, egyéb okból hátrányos helyzetű) csoportok körében ártalomcsökkentő egészségügyi szolgáltatások megismertetése, elterjesztése (az egészségi ártalmak csökkentése és kezelése mivel a megszüntetésük elérhetetlen) és mindezek érdekében internetes portál létrehozása és üzemeltetése interaktív jelleggel.

A közhasznú szervezet cél szerinti, közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a alapján:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

  • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
  • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

A szociálisan hátrányos helyzetűek, a társadalomból kirekesztett, marginalizálódott emberek társadalmi integrációjának, szociális biztonságuk kiépítésének támogatása. A szülők által elhagyott gyermekek minél nagyobb számban találjanak örökbefogadó szülőkre, ha erre nincs lehetőség, nevelőszülőkre. Az 1993. évi LXXIX. Közoktatásról szóló törvény által meghatározott „más fogyatékosságban és egyéb fogyatékosságban” szenvedők és családtagjaik társadalmi integrációjának, szociális biztonságuk kiépítésének, rehabilitációjuknak, jogaik érvényesítésének és érdekképviseleteik létrehozásának támogatása. A környezetvédelmi szocializáció érdekében az egyesület segíti tagjainak és a tagságán kívüli személyek környezetvédelmi nevelését, akciók megszervezését és lebonyolítását. Az alapítvány részt kíván venni a természet védelmezésében és megőrzésében.

Tevékenység, módszer, mint eszközök:

A szociális területen a szakemberképzés elősegítése (oktatás és képzés előadás és tréning formájában), kiadványok készítése és propaganda-tevékenység kifejtése.

Fenti célok érdekében tudományos kutatások (közvélemény- és piackutatás, empirikus társadalomtudományi kutatások) végzése, helyzetfeltáró tanulmányokat készítése, amelyek a pozitív irányú változtatás igényével javaslatokat is megfogalmaznak.

A szociális hátrányban levő személyek részére családsegítése, családi gondozás, nyári táborok szervezése, szociális programok kidolgozása, komplex fejlesztési programok létrehozása.

A foglalkoztatáspolitika kialakításában és gyakorlati megvalósításában munkaerőpiaci képzések indítása a munkanélküliek részére, a tartósan munkanélküliek, szenvedélybetegek számára komplex rehabilitációs-, életmód-, oktatási és foglalkoztatási programokat tervezése és megvalósítása.

Az állami intézetekben nevelt gyermekek szociális, érzelmi és mentális hátrányainak leküzdése érdekében szoros kapcsolat kiépítése az illetékes hatóságokkal és a problémakörben érintett személyekkel, együttműködés más szociális szervezetekkel, oktatási-nevelési intézményekkel, az államigazgatás szerveivel, önkormányzatokkal és a rendőrséggel.

Romológia jellegű kutatások, programok, tréningek, előadások

Az emberkereskedelem áldozatainak felkutatása, adekvát segítése, számukra speciális képzési, foglalkoztatási, elhelyezési programok megvalósítása,

Kortárs segítő tevékenység végzése, fiatalok kiképzése, összefogása, munkába történő bevonása.

Alap, közép és felsőfokú szakképzések szervezése, lebonyolítása, hátrányos helyzetű csoportok (romák, prostituáltak, munkanélküliek stb) társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egészségük védelme.

 Munkaerő-piaci hátrányos helyzetű emberek felderítése, segítése, képzése, foglalkoztatása, munkában, vagy képzésben történő megtartása, utánkövetése.

Speciális ellátások, képzések szervezése, lebonyolítása.